Kontakt

Kontakt Prishtinë

Lagja Arbëria, Rr. Ahmet Krasniqi, Nr. 270
+377 45 211 087
info@fauna-ks.com

Kontakt Gjilan

Gjilan, Rr. Washingtonit, Nr.65
+381 0280 329 981
info@fauna-ks.com

Facebook