Produktet

GJITHA PRODUKTET

Qafore fryrëse për qenë

Shiringa 10 ml

Shiringa 2 ml

Shiringa 20 ml

Shiringa 5 ml

Shiringa 50 ml

Sistem për aplikim intravenoz

Stetoskop spargue

Termometër digjital

Troakarë

Ultrazë për kafshë