Produktet

Viewing Project / ALAMYCIN 10%

1 ml përmban: 100 mg oxytetraciklin hydrochloride.

Pershkrimi

Paketimi
100 ml
Prodhuesi
Norbrook
Kthehu mbrapa

Aplikohet në rrugë intramuskulare dhe intravenoze (ngadalë).

Gjedhe: Doza që duhet aplikuar është 1 ml për 25 kg peshë trupore një herë në ditë për 3 deri 5 didë. 

Derra: 1 ml për 11 kg peshë trupore një herë në ditë, për 3 deri 5 ditë.

Është antibiotik me spektër të gjerë veprimi, është aktiv ndaj baktereve patogjene G⁺ dhe G⁻, rikecieve, klamidieve dhe disa viruseve të mëdhenj. Indikohet në trajtimin e infeksioneve të përgjithshme, respiratore, gastrointestinale, urinare dhe lokale (absceseve). 

Karenca: në mish 16 ditë dhe në qumësht 84 orë.