Produktet

Age 18 G

Age 21 G

Age të gjata metali për punktim

Aplikator automatik për vaksionim te shpendët

Aplikator për kastrim

Brisk skalperi

Brisk special për prerje të cesarit

Brisk thundre

Brunda hunde

Brunda hunde me zingjir

Dekorner elektrik

Dorëza kirurgjikale