Produktet

Viewing Project / Cefenil RTU

1 ml përmban: 50 mg Ceftiofur (si hidroklorid)

Pershkrimi

Paketimi
100 ml
Prodhuesi
Norbrook
Kthehu mbrapa
  • Derri:  3 ml për 16 kg në mënyrë intramuskulare. 
  • Gjedhi: në sëmundjet respiratore dhe nekrobacillozen akute 1 ml për 50 kg në mënyr subkutane për 3 deri 5 ditë. Metritet akute pas lindjes brenda 10 ditëve të para:1 ml për 50 kg subkutan.                        

Karenca 

  • Gjedhi: mishi dhe organet e brendshme 5 ditë, qumësht 0 ditë.
  • Derri: mishi dhe organet e brendshme 5 ditë.

Indikohet në trajtimin e necrobacillozës akute, nga shkaktarët Fusobacterium necrophorum dhe Bacteroides melaninogenicus.

Për trajtimin metriteve brenda 10 ditëve pas pjelljes lidhur me Arcanobacterium pyogenes dhe Fusobacterium necrophorum të ndjeshme ndaj Ceftiofur. 

Për trajtimin e sëmundjes së frymëmarrjes të shoqëruara me bakteriet Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida dhe Histophilus somni të ndjeshme ndaj Ceftiofur.

Te derrat përdoret për trajtimin e sëmundjeve të frymëmarrjes të shoqëruara me bakteret Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae dhe Streptococcus suis.