Produktet Display detailed information about your work

Viewing Project / GEOMYCIN RETARD 20%

1 ml përmban: 200 mg oksitetraciklin në formë të dihidrateve.

Pershkrimi

Paketimi
100 ml.
Prodhuesi
Genera
Kthehu mbrapa

Në gjedhe, dele, dhi dhe derra 1 ml për 10 kg peshë trupore. 

Aplikimi intramuskular, po ashtu dhe në menyrë subkutane.

Karenca: në mish 21 ditë dhe qumësht 7 ditë.

Terapia mund të përsëritet pas 3-4 dite.

Është antibiotik me spektër të gjerë veprimi, është aktiv ndaj bakterive patogjene G⁺ dhe G⁻, rikecieve, klamidieve dhe disa viruseve të mëdhenj.

Indikohet në sëmundjen akute të frymëmarrjes, infeksionet e mitrës tek gjedhet dhe derrat.

Tek delet: aborti enzootik, keratokonjuktiviti infektiv dhe infeksionet tjera ku kërkohet përdorimi parenteral i antibiotikëve.