Produktet

Viewing Project / LOTAGEN METROINJEKTOR

150 ml përmbajn: policressulenum 2.16 gr.

Pershkrimi

Paketimi
150 ml
Prodhuesi
Bioveta
Kthehu mbrapa

Përdoret në gjedhe dhe dosa. 

Në gjedhe aplikohet me ndihmën e kateterit dhe metroinjektorit në uterus.

Tek dosat jepet në 12 orët e para të lindjes e jo me vonë. 

Ka efekt të mirë antimikrobial, kundër këpurdhave, myshqeve, protozoarve dhe përdoret si antiseptik.

  • Indikimi në gjinekologji: steriliteti i shkaktuar nga infeksionet akute, cervicitis, vaginitis, vulvitis, trichomoniasis dhe urovaginitis
  • Indikimi ne obstetrik: lëndime vaginale, gjakderdhje vaginale
  • Tek dosat në sindromin MMM.