Produktet Display detailed information about your work

Viewing Project / NILVERM SOLUCION

1 ml përmban: 75 mg hidroklorid levamizol.

Pershkrimi

Paketimi
100 ml
Prodhuesi
Genera
Kthehu mbrapa
  • Gjedhe, dele dhe derra; 1 ml për 10 kg peshë trupore (Levamizol hidroklorid 7,5 mg për kg). Në raste të rënda mund të përsërite edhe pas 4-6 javësh.
  • Pula: 1 ml për 3 kg të përzihet me ujë, aplikohet në formë orale.
  • Pëllumba:10 ml solucion hollohet me 10 ml ujë të distiluar pastaj nga tretësira qe fitohet 8.7 ml përzihet me 1 L ujë.

Vepron kundër: 

  • Krimbav gastrointestinal, Ostertagia lyrata, Haemonchus placei,Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (adult), Nematodirus helvetianu(adult), Nematodirus spathiger (adult), dhe Trichuris spp (adult) 
  • Krymbat e mushkrive
  • Krimbav të syve (abult): Thelazia  spp
  • Gungat: hipoderma bovis dhe hipoderma lineatum
  • Zgjebja: psoroptes bovis, sacoptes scabiei var bovie
  • Morret thithës, Linognathus Vituli, Haematopinus Eurysternus dhe Solenopotes Capillatus.