Produktet Display detailed information about your work

Viewing Project / NOROCLAV INJ.

1 ml përmbanë : 140 mg Amoxicilin, 35 mg Acid Clavulanic.

Pershkrimi

Paketimi
100 ml
Prodhuesi
Norbrook
Kthehu mbrapa

Në gjedh 1ml për 20 kg peshë trupore në mënyrë intramuskulare.

Në qenë 1 ml për 20 kg peshë trupore në mënyrë subkutane. Për 3-5 ditë rresht.

Karenca tek gjedhi: në mish 42 ditë dhe qumësht 80 orë.

Vepron ndaj mikroorganizmave G⁺ dhe G⁻.

Acidi Clavulinik është një frenues i Beta laktamazese, lidhet në mënyrë të pakthyeshme me enzimet e tilla duke i inaktivizuar ato. 

Në gjedhe indikohet në : infekcionet e traktit respiratorë, infekcionet e indeve të buta (apscese), mastite dhe metrite.

Në qenë indikohet në: infekcionet e traktit respirator, urinar, indet e buta (Apsces), pioderme dhe gingivitis.

Është efektiv ndaj:  Staphylococci (including beta-lactamase producing strains), Streptococci, Corynebacteria, Clostridia, Bacillus anthracis, Actinomyces bovi Stafilococe.

Qenë: infeksionet e traktit respirator, traktit urinar, lëkurës dhe indeve të buta.