Produktet Display detailed information about your work

Viewing Project / PEN & STREP

1 ml përmban: 200 mg Procaine Penicilin, 250 mg Dihydrostreptomycin Sulphate.

Pershkrimi

Paketimi
100 ml
Prodhuesi
Norbrook
Kthehu mbrapa

Administrohet në rrugë intramuskulare deri në 3 ditë rresht.

Doza e rekomanduar ditore në gjedhe, kuaj ,derra: 1 ml për 20 kg peshë trupore (5 ml për 100 kg)  

Dele dhe dhi: 2 ml për 40 kg peshë trupore. 

Qenë dhe mace: 0.1 ml për 1 kg peshë trupore.

Sygjerohet për mjekimin e infeksioneve të shkaktuar nga mikroorganizmat e ndjeshëm në peniciline apo streptomicine. 

Karenca: në mish 23 ditë dhe në qumësht 60 orë.