Produktet Display detailed information about your work

Viewing Project / PINOX

Një tablet përmban: 1250 mg oxytetracyclin hydrochloride.

Pershkrimi

Paketimi
40 tab x 1250 mg
Prodhuesi
Golashpharma
Kthehu mbrapa

Për arsye profilaktike vendoset 1 tabletë, për qëllime terapeutik aplikohet 1-2 tableta. 

Në raste të rënda të mjekimit aplikimin duhet përsëritur mbas 48 orëve.

Karenca në lopë, kuajt, dhi, derra, dele: 

  • Mish dhe organe të brendshme 72 orë pas trajtimit të fundit.
  • Qumështi së paku 72 orë (6 mjelje) nga trajtimi i fundit.

Është e destinuar për përdorim intrauterin në trajtimin e endometriteve akute puerperale.

Përdorimet tjera: fetotomia, prerjet cezarjane, gjithashtu edhe për preventivë në proceset inflamatore (endometritis, pyometër) menjëher mbas lindjes.

Vepron në numër shumë të madhë të bakterieve G⁻ dhe G⁺ siç janë: Brodetella bronkiseptika, Aktinomyces pyogenes, Erysipelotriks rhysipatia, Pasteorella spp, Stafillokokus spp Listeria, Fusobacterium necrophorum, brucella spp, mycoplazma ricketsia, Chlamydia spp, Streptokoke, haemophilus spp.